محصول دیجیتالی

برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه
محصول دیجیتالی

برنامه ریزی و کنترل پروژه

۵٫۰۰۰تومان
افزودن به سبد خرید

برنامه ریزی

برای انجام هر فعالیتی باید برنامه ریزی کرد تا اتلاف وقت و تلاش به حداقل خود برسد این نکته در مورد هر فعالیتی صادق است.

برنامه زمان بندی، برنامه مرحله بندی شده کاراز نظر زمانی می باشد. برنامه های زمان بندی راهنمای انجام عملیات برای کنترل نحوه پیشرفت فعالیتها و امکان تکمیل آنها در مدت زمان مطلوب یا لازم می باشد. تنظیم برنامه زمان بندی در بسیاری از مراحل مختلف ساخت، از برنامه ریزی گرفته تا ساخت و بهره برداری و نگهداری کاربرد دارد

بعضی از فواید اصلی برنامه های زمان بندی در مراحل ساخت درزیر آمده است.

الف: قبل از شروع عملیات اجرائی:

1-برآوردی از مدت زمان لازم برای اجرای هر قسمت از طرح و همچنین مدت زمان لازم برای اجرای کل آن را ارائه می کند.

2-روند پیشرفت برنامه ریزی شده کار را تثبیت می نماید.

3-نحوه صدور دستورالعملهای مدیران به کارکنان را روشن می کند.

4-ارتباط منطقی و برنامه ریزی شده برای استفاده از نیروی انسانی، مواد، ماشینها وسرمایه را تنظیم مینماید

ب: مرحله عملیات اجرائی

1-امکان تهیه فهرستی منظم از تاریخهای کلیدی، فعالیتها، منابع، و نظایر آنها رابرای مدیر فراهم میکند.

2- امکان ارزیابی تأثیر تغییرات و تأخیرها را ایجاد می نماید.

3- معیاری برای ارزیابی پیشرفت کار فراهم می سازد.

4- به هماهنگی در استفاده از منابع کمک می کند.

پرفروش‌ترین محصولات

محصولی برای نمایش وجود ندارد