جستجو
محصول دیجیتالی

پاورپوینت بررسی بیماری msبا تصاویر MRI

پاورپوینت بررسی بیماری msبا تصاویر MRI
محصول دیجیتالی

پاورپوینت بررسی بیماری msبا تصاویر MRI

۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

مقدمه

یک بیماری عصبی است که در آن غلاف میلین سلول های عصبی مغز و نخاع آسیب میبیند MSبیماری

در نتیجه باعث اختلال در سرعت پیام های عصبی میشود.

تشخیص داده میشود.MRI بیماری90درصد افراد از طریق

است MRI از طریق MS بهترین روش تشخیص

فرضیات کلی

T1روشن تر از سایر نقاط هستند و در MS ضایعات FLAIRو T2الف)در

تیره تر.

در اطراف بطن ها رخ میدهند.MS ب) بسیاری از ضایعات

شکل نسبتا کروی دارند.MS ج) ضایعات

پرفروش‌ترین محصولات

محصولی برای نمایش وجود ندارد