محصول دیجیتالی

  پاورپوینت بررسی بیماری msبا تصاویر MRI

  پاورپوینت بررسی بیماری msبا تصاویر MRI
  محصول دیجیتالی

  پاورپوینت بررسی بیماری msبا تصاویر MRI

  ۵٫۰۰۰تومان
  اضافه به سبد خرید

  مقدمه

  یک بیماری عصبی است که در آن غلاف میلین سلول های عصبی مغز و نخاع آسیب میبیند MSبیماری

  در نتیجه باعث اختلال در سرعت پیام های عصبی میشود.

  تشخیص داده میشود.MRI بیماری90درصد افراد از طریق

  است MRI از طریق MS بهترین روش تشخیص

  فرضیات کلی

  T1روشن تر از سایر نقاط هستند و در MS ضایعات FLAIRو T2الف)در

  تیره تر.

  در اطراف بطن ها رخ میدهند.MS ب) بسیاری از ضایعات

  شکل نسبتا کروی دارند.MS ج) ضایعات

  محصولات مرتبط

  محصولی برای نمایش وجود ندارد