محصول دیجیتالی

پاور پوینت مفاهیم پایه در تحلیل فضاهای معماری و شهرسازی

پاور پوینت مفاهیم پایه در تحلیل فضاهای معماری و شهرسازی
پاور پوینت مفاهیم پایه در تحلیل فضاهای معماری و شهرسازی
پاور پوینت مفاهیم پایه در تحلیل فضاهای معماری و شهرسازی
محصول دیجیتالی

پاور پوینت مفاهیم پایه در تحلیل فضاهای معماری و شهرسازی

۳٫۰۰۰تومان
افزودن به سبد خرید

ادراک

ادراک فرآیند فعال و هدفمند کسب اطلاعات از محیط است.یکی از نظریات مهمی که در بحث ادراک مطرح می شود،نظریه گشتالت است. این نظریه بسیار مفصل است، اما کلیت مفهوم آن این است که:ابتدا شکل کلی را درک می کنیم و سپس اجزا را و هرقدر زمان بیشتری را در فضا سپری کنیم،بیشتر فضا را درک خواهیم کرد.

بر این اساس ما با سه فضا روبرو هستیم:

1_فضای واقعی

2-فضای موثر

3-فضای ادراکی

فضای واقعی،اطلاعات واقعی است که هر فضایی آن را ارایه می دهد.

فضای موثر،حاصل دریافت آن دسته از اطلاعات واقعی است که ذهن ما آگاهانه یا ناآگاهانه آنها را دست چین کرده است.

در نهایت ، ترکیب این اطلاعات موثر با اطلاعات با اطلاعات دیگری که در ذهن ما وجود داردو ممکن است حاصل تجارب دیگر ما ویا...باشد،فضای ادراکی را ایجاد می کند.

یعنی شکل شهر ،اطلاعات واقعی است که شهر و اجزای آن ارایه می دهند ،آنچه ما از این اطلاعات دست چین می کنیم ، منظر شهری است، و ترکیب این اطلاعات ذهنی هریک از ما،تجسم ما از شهر را می سازد.

پرفروش‌ترین محصولات

محصولی برای نمایش وجود ندارد