محصول دیجیتالی

پرسشنامه بررسی ویژگی های فردی بیمه گر در تمایل به خرید بیمه گذاران بیمه بدنه از دیدگاه بیمه گران

پرسشنامه بررسی ویژگی های فردی بیمه گر در تمایل به خرید بیمه گذاران بیمه بدنه از دیدگاه بیمه گران
پرسشنامه بررسی ویژگی های فردی بیمه گر در تمایل به خرید بیمه گذاران بیمه بدنه از دیدگاه بیمه گران
پرسشنامه بررسی ویژگی های فردی بیمه گر در تمایل به خرید بیمه گذاران بیمه بدنه از دیدگاه بیمه گران
محصول دیجیتالی

پرسشنامه بررسی ویژگی های فردی بیمه گر در تمایل به خرید بیمه گذاران بیمه بدنه از دیدگاه بیمه گران

۳٫۰۰۰تومان
افزودن به سبد خرید

پرسشنامه بررسی ویژگی های فردی بیمه گر در تمایل به خرید بیمه گذاران بیمه بدنه از دیدگاه بیمه گران( رضایی ایمن آبادی و همکاران ۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال بوده و توسط رضایی ایمن آبادی و همکاران ۱۳۹۳ ساخته شده است و سوالات ۱ تا ۴ برای سنجش نحوۀ بیان بیمه گر طراحی شده ، هدف از درج سوالات ۵ تا ۸ در پرسشنامه ارزیابی شاخص نحوۀ رفتار بیمه گر بوده است و به منظور سنجش متغیر صداقت بیمه گر سوالات ۹ تا ۱۲ را تبیین نمودیم و در نهایت جهت ارزیابی تمایل بیمه گذاران به خرید بیمه نامه از دیدگاه بیمه گران سوالات ۱۳تا ۱۶ را در طراحی نمودیم. با توجه به این مطلب که پرسشنامه محقق ساخته بوده است، از روش های محاسبۀ آلفای کرونباخ و آمارۀ kmo Bartlet برای سنجش پایایی و روائی تحقیق استفاده می نماییم.

پرفروش‌ترین محصولات

محصولی برای نمایش وجود ندارد