محصول دیجیتالی

کتاب صوتی امور حسبی برای اندروید

کتاب صوتی امور حسبی برای اندروید
محصول دیجیتالی

کتاب صوتی امور حسبی برای اندروید

۰تومان
اضافه به سبد خرید

لینک دانلود

قانون امور حسبی

‌باب اول - در کلیات
‌ماده 1 - امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر‌وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.
‌ماده 2 - رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.
‌ماده 3 - رسیدگی به امور حسبی در دادگاه‌های حقوقی به عمل می‌آید.
‌ماده 4 - در موضوعات حسبی هر گاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور
می‌تواند انجام آن امر را‌به دادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده
را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاع‌کننده امر‌می‌فرستد.
‌ماده 5 - مقررات راجع به نیابت قضایی که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود.
‌ماده 6 - در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهی که بدواً به آن رجوع شده است رسیدگی می‌نماید.
.....
برچسب ها: حقوق , جزوه , مدني , آيين دادرسي , آموزش , آيين دادرسي کيفري , جزا, کيفري , مجازات , عمومي , تجارت , کمک آموزشي , اختصاصي , پودمان , خصوصي, بين الملل , آدم , جزا عمومي 2 , جز� ,

پرفروش‌ترین محصولات

محصولی برای نمایش وجود ندارد